Úvodní informace


V areálu Bažantí ulice 378/3 funguje sběrný dvůr na recyklovatelné složky domovního odpadu (sklo, papír, plasty... ), který pro Město Liberec provozuje základní organizace ČSOP Armillaria.