36/01 ZO ČSOP Stezka


vznikla v r. 1997; je zaměřena na ekologickou osvětu (přednášky, semináře, terénní exkurse, putovní tábory), zajišťuje poradenství pro občany (problematika ochrany přírody a krajiny), provozuje přírodovědně zaměřenou knihovnu. Její členové pravidelně pomáhají Jizersko-ještědskému horskému spolku při kosení Upolínové louky a Pralouky v PR Bukovec a dalších managementových pracech.