Kontaktní adresy (SFŽP)


Státní fond životního prostředí ČR
Kaplanova 1931/1
14800 Praha 4
Telefon:267 994 300
Fax: 272 936 597
Mail: kancelar@sfzp.cz
www.sfzp.cz

Krajské pracoviště Liberec
U Nisy 6a
46057 Liberec 3
Telefon :485 110 388