Regionální centrum ČSOP pro Liberecký kraj


Úkolem regionálních (krajských) center ČSOP je prezentace činnosti ČSOP na celoregionální úrovni, komunikace se základními organizacemi (ZO) ČSOP v regionu ( včetně poskytování poradenství, zprostředkování kontaktů), zastupování zájmů ČSOP vůči státním i nestátním subjektům s celoregionální působností (Liberecký kraj).

Na území Libereckého kraje působí 16 základních organizací Českého svazu ochránců přírody (ZO ČSOP), které sdružují přes 200 členů. Od r. 1991 působí na Liberecku Sdružení ZO ČSOP Liberec; jeho kolektivními členy je 6 ZO ČSOP.

Adresář základních organizací (ZO) ČSOP Libereckého kraje

a stručná charakteristika jejich činností:

Liberecko 36/01 - Stezka
36/02 - při Správě CHKO Jizerské hory
36/03 - Formica
36/05 - Liberec
36/06 - Liberec
36/07 - Hodkovice nad Mohelkou
36/08 - Armillaria
36/09 - Via Zdislava
Jablonecko 35/01 - Rokyta
35/03 - Jizerka
35/04 - Štěpánka
35/05 - Vikýř
Semilsko 49/01 - Animals
Českolipsko 32/03 - Aves Dubá
32/06 - Aron
32/10 - Meles
Zpět na začátek stránky


Liberecko :

> Zpět na začátek stránky Zpět na začátek stránky Zpět na začátek stránky Zpět na začátek stránky Zpět na začátek stránky Zpět na začátek stránky Zpět na začátek stránky Zpět na začátek stránky


Jablonecko :

Zpět na začátek stránky Zpět na začátek stránky Zpět na začátek stránky Zpět na začátek stránky


Semilsko :

Zpět na začátek stránky


Česká Lípa a okolí :

Zpět na začátek stránky Zpět na začátek stránky Zpět na začátek stránky