Program Ekocentra ČSOP Ješrěd a dalších nezuskových organizací na rok 2006:
Informace: Jaroslav Krupauer tel: 606 401 031