Poradenstí


Ekocentrum dlouhodobě zajišťuje poradenství občanům, kteří se na nás obracejí s žádostmi o pomoc při řešení problematiky související s ochranou přírody a životního prostředí. Spektrum dotazů je široké, netýká se pouze ochrany zeleně (kácení a prořezávky korun stromů).


Jak již bylo řečeno, je podstatné, na jakém území problém při ochraně přírody vznikl. Jestliže z následujících tabulek nebudete moudří, nrzoufejte.
Pokuste se obrátit na Ekocentrum ČSOP Ještěd (606 401 031); pokud budeme vědět, poradíme, pokud ne, zkusíme vyzvědět, kdo by mohl pomoci. Pokud máme vybitý mobil, obraťte se na nejbližší Správu chráněné krajinné oblasti, Krajský úřad - odbor životního prostředí, Magistrát města - odbor životního prostředí nebo technický odbor (spadá pod něj "zeleň"), muzeum, ... Aktuální telefonní čísla snad najdete ve Zlatých stránkách. Možná Vám nebudou moci vyhovět, ale zpravidla vědí, komu co přísluší, navíc u nich dobrovolní ochránci přírody musejí žádat o "povolení ke své činnosti" (nakládání s chráněnými živočichy, rostlinami, ... ) eventuálně i o peníze na tuto činnost, takže mají přehled o lidech působících v této oblasti.

Následující tabullky nemohou v plné míře obsáhnout celou problematiku ochrany přírody a životního prostředí. Zpracovat v plné míře adrečsář a všechny varianty je nad možnosti těchto stránek.


Kompetence:
Území Instituce
Katastr města Město Liberec - odbor životního prostředí
Mimo katastr města Liberecký kraj - odbor životního prostředí
Chráněná krajinná oblast (CHKO), Národní park Správa příslušné CHKO nebo Národního parku (Jizerské hory, Lužické hory, Český Ráj, Přírodní Park Ještěd)


Poradenství:
Problematika Organizace
Kontaktní osoba
Telefon (T)
Fax (F)
Mobil (M)
Ptactvo Mgr. Martin Pudil 732 716 726
Ježci Lebedovi 723 388 554
485 151 317
Netopýři Dan Horáček 603 780 392
Zeleň TEZO - p.Milan Šír 485 243 458
Odpady TEZO - p.Milan Šír 485 243 458
Mravenci Jan Daňo 607 724 153
Recyklace odpadů Mgr. Květa Morávková 728 959 076Je potřeba rozlišit, co od koho budete chtít. Většinu věcí "k vyřízení" mají na starosti pracovníci Krajského úřadu Libereckého kraje. Jedná se o novou instituci a než si lidé zvyknou, na koho se kam mají obrátit, bude chvíli trvat. Pokud si vůbec nebudete vědět rady, nezoufejte a vytočte telefonní číslo 485 226 111 a chtějte sekretářku pana Ziky (paní Tomínová - životní prostředí), nebo spíše sekretariát ing.Janečkové (Krajský úřad - odbor životního prostředí). Prozatím mne vždy ochotně přesměrovaly na osobu, která měla daný problém "v referátě".

Ježek a lidská péče
je dlouho dobým nosným programem 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory.
Ježek, který na podzim (před obdobím zimního spánku) nedosáhne potřebné hmotnosti (v 2. polovině října 350g ), nemá zpravidla bez lidské pomoci šanci přežít období hibernace. Jedná se zpravidla o mláďata z opožděného nebo druhého vrhu, či jinak hendikepované jedince.
Tento problém je řešen tzv. "umělým zimováním". Nalezená ježčí mláďata jsou umístěna v síti dobrovolných "ježčích pečovatelů", kteří odborným garantům "ježčího" programu pravidelně hlásí váhu a zdravotní stav chovaného jedince.
ČSOP poskytuje pečovatelům "nonstop" poradenský servis (telefon se záznamníkem 485 151 317 - Lebedovi), krmivo, léky, vitaníny a proplácení nezbytné veterinární ošetření. Ekocentrum ČSOP Ještěd se na realizaci programu podílí zajištěním výdeje krmiva pečovatelům o hendikepovaná ježčí mláďata; před začátkem "ježčí sezóny" (zpravidla v říjnu) je v ekocentru pro pečovatele pořádán každoroční "ježčí seminář".
Díky obětavosti dobrovolných pečovatelů je tímto způsobem každoročně zachráněno 150 - 200 ježčích mláďat, která jsou na jaře vypuštěna zpět do volné přírody. Pokuste si tento počet vynásobit více než dvaceti lety, kdy tento program "táhla" paní Vlčková, která až do jara 1999 zajišťovala kontakt s veterináři a pečovateli, aniž by brala zřetel na svůj zdravotní stav.

Upozornění na závěr:
V Liberci neexistuje "ježčí útulek" (pečovatelé zimují ježčí mláďata doma). Při nálezu ježka je nutno volit - buď si na sezónu (zpravidla říjen - duben) beru na starost ježčí "mimino" (t.j. nejen krmení, ale i chození k veterináři, ... ), nebo ho nechám uhynout. Rozhodnout se musí každý sám.

Co dělat při nálezu ježka, o kterého jsem ochoten se starat:


Program "Ježek a lidská péče" můžete podpořit poukázáním libovolné částky na běžný účet u GE Capital Bank Liberec č.ú. 45303-574/0600 variabilní symbol 1000, konstantní symbol 558.