Program Netopýr

Chraňme netopýry - žijí tu s námi

Netopýři patří do řádu letounů a jsou jedinými savci se schopností aktivního létání, všechny evropské druhy se živí hmyzem. Negativní zásahy civilizace do životního prostředí (např. úbytek přirozených lesů, znečištění ovzduší a vody, kumulace škodlivých látek v potravním řetězci, rušení netopýrů a likvidace jejich letních i zimních úkrytů) vedly ke zmenšování netopýřích populací.Proto jsou všechny druhy netopýrů i jejich úkryty chráněny podle § 5 a 50 zákona 114/1992 Sb., směrnice EU č.92/43/EEC a řadou mezinárodních dohod, k nimž přistoupila i ČR.


Chraňme půdy s letními koloniemi

Některé druhy netopýrů vytvářejí v teplých oblastech střední a jižní Evropy velké letní kolonie v jeskyních, kde samice rodí, kojí a odchovávají mláďata. Změnou klimatu v odlesněné krajině, vytvořením kulturní stepi a možností vytvářet tyto kolonie na půdách velkých budov(hrady, zámky, kostely, fary, školy a další) se některé druhy rozšířily do dalších oblastí. Na půdách se setkáváme s koloniemi od desítek do několika stovek netopýrů. Tyto velké kolonie netopýři obývají trvale desítky, mnohdy i stovky let, jsou jejich jediným úkrytem v okolí, a proto bývají velmi zranitelné. Případný nevhodný zásah do kolonie způsobí citelné snížení počtu netopýrů daného druhu v širokém okolí na celou řadu let. Přítomnost netopýrů na půdách někdy lidem vadí. Jeliokož se pod kolonií netopýrů hromadí trus, doporučujeme na těchto místech instalovat nepromokavé podložky (např. linoleum) a využít jej jako kvalitní hnojivo.


Chraňme zimoviště ve sklepích

Několika druhům netopýrů stačí pro přezimování menší podzemní prostory. Tyto druhy se spokojí s většími sklepy, které bývají na hradech, zámcích a jinde. Mnohdy se stává, že netopýry, kteří přes léto obývají půdy, nacházímev zimě ve sklepení tohoto samého objektu. Při nedostatku jiných vhodných ůkrytů zde mohou přezimovat i druhy, které jinak dávají přednost jeskxním.