Knihovna, videotéka


Ekocentrum provozuje knihovnu a videotéku tématicky zaměřenou na problematiku ochrany přírody a životního prostředí. Členové NNO a školská zařízení si zde mohou vybrat z cca 800 titulů. Knihovna je nejvíce využívána členy oddílu Mladých ochránců přírody, knižní fond je dle aktuálních finančních možností průběžně doplňováno nové tituly.
Díky podpoře Okresního úřadu Liberec (ekocentrum spravuje jeho videotéku), Nadace Partnerství a Města Liberec mohly být do fondu knihovny zakoupeny další zajímavé publikace.

Členění knihovny:


Videotéka: